Gotowe domy

Coraz częściej zamiast budowy domu od zera rozważana jest opcja tzw. domu gotowego.

Domy gotowe (domy prefabrykowane) zyskują popularność, ze względu na ułatwienie procesu budowy oraz ograniczenia kosztów.

Jak postawić „gotowy dom”?

Postawienie gotowego domu jest bardzo proste – wybór należy rozpocząć od wybrania odpowieniej firmy. Warto jest zwrócić uwagę, aby była to firma mająca odpowiednie doświadczenie, wielkość oraz zasoby pozwalające na realizację inwestycji.

Bardzo istotne jest, aby jak największą część prac wzięła na siebie firma realizująca inwestycję – należy unikać sytuacji, w której za projekt odpowiedzialny jest inny podmiot niż za dostarczenie odpowiednich elementów i niż za dokumentację. Zlecając całość jednej firmie, mamy pewność że realizacja inwestycji będzie przebiegała sprawniej i bez problemów wynikających z koordynacji prac wielu różnych podmiotów.

Kolejną kwestią jest sprawdzenie opinii oraz sposobu realizacji inwestycji postawienia domu gotowego – czy wybrana przez nas firma ma wszystkie potrzebne certyfikaty, czy ma atesty dla stosowanych rozwiązań etc.

Po wybraniu odpowieniej firmy należy zwrócić się do niej w celu nawiązania współpracy, wykonania wyceny oraz określenia dalszych kroków.

Gwarancja na gotowy dom

Warto jest zwrócić uwagę jaką gwarację na wykonany gotowy dom daje wybrana przez nas firma – czy konstrukcja budynku objęta jest gwaracją? Na jak długo? Czy budynek jest energooszczędny? Jeśli tak to jakie dokumenty to poświadczają. Czy zachowane są wysokie właściwości przeciwpożarowe? etc.