Po czym poznać zużycie opony?

Według polskich przepisów zużycie opony definiuje głębokość bieżnika. Polskie przepisy określają zużytą oponę jako posiadającą mniej niż 1,6 mm.

Czy w takim razie wystarczy sprawdzać głębokość bieżnika i na tej podstawie oceniać czy opona nadaje się do użytku? Niestety nie.

Oprócz oczywistych uszkodzeń opony, które skreślają ją z dalszego użytkowania, bardzo istotny jest wiek opony.

Wiek opony (a konkretnie – czas od pierwszego użycia) według różnych źródeł nie powinien wynosić więcej niż 6 lat. Po tym czasie oponę uznaje się za zużytą ze względu na zachodzące procesy starzenia gumy.

Jak starzeje się opona?

Starzejąca opona (jej guma) staje się coraz twardsza. Traci przy tym właściwości jezdne, tzw. lepienie się do asfaltu. Powoduje to wrażenie jechania na „drewnianej” oponie.

W gorszych warunkach powodowych taka opona dysponuje o wiele mniejszą przyczepnością, czyli jest mniej bezpieczna.

Jaki jest maksymalny wiek opony?

Polskie przepisy nie określają maksymalnego wieku opony. W Niemczech opona nie może być starsza niż 10 lat.

Opona przed pierwszym użyciem starzeje się o wiele wolniej, ze względu na jej zaimpregnowanie specjalistycznymi preparatami. Te ulegają starciu po wyjechaniu na drogi. Dlatego od pierwszego użycia oponę należy wymienić po maksymalnie 6 latach, niezależnie od aktualnej wysokości bieżnika.